Datoru remonts Liepaja

Datoru remonts, datoru lietotāju tehniskais atbalsts gan klātienē, gan attālināti

Vājstrāvas kabeļu montāža, datortīklu instalācija 

un apkalpošana


Video noverosana Liepaja

Video novērošanas sistēmu uzstādīšana un apkalpošana